Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Στην Λευκάδα
2 σχόλια:

Όσο απαλά πέφτουν τα ροδοπέταλα...

το τσιγκούνικο χιόνι του 2018

(Νεστόριο)